While I am working on a watercolour of a Dutch village scene I come up with my "review" of Joseph Zbukvic' "Mastering The Mood". After studying his watercolour clock I must admit that I already used it a lot before, wthout realizing I did so. But I never thought about the possibility to use much more water for the wet parts and use much more dryer paint for the dry parts, to achieve more steps in my work. After reading Mastering The Mood I am using this possibility and it creates more depth and contrast in my watercolours.

 

Painting Magic winterlight

 

In fact, throughout the day it is evening in wintertime, because the sun doesn't reach the higher level like it does in summer. The lower level brings long shadows en more intense colours. So fall and winter are my favourites. Take a look over my shoulder while I'm working on a series Amsterdam cityscapes in winterlight.

 

Eigenlijk is het de hele dag avond in de winter, omdat de zon nooit zo hoog staat als in de zomer. Het lagere zonlicht geeft langere schaduwen en intensere kleuren. Daarom zijn de herfst en de winter mijn favoriete seizoenen. Kijk mee over mijn schouder terwijl ik werk aan een serie stadsgezichten van Amsterdam in winterlicht.

The Moment is the subject

 

The subject is less important than the moment I was discovering this subject. This moment causes the intensity of sunlight, de length of the shadows, the season, the climate, in fact it makes the mood. So that's why the moment is the main subject in a painting for me.

 

Voor mij gaat het bij een schilderij niet zozeer over het onderwerp, maar wel over het moment waarop ik het onderwerp ontdekte. Het moment bepaalt de stand van de zon, de schaduwen, het seizoen, het klimaat, kortom de sfeer. Daarom is het moment het belangrijkste onderwerp in een schilderij.

Timelapse of a Amsterdam cityscape

 

This is a timelapse of a watercolour I made for a client in the centre of Amsterdam. We can see him standing in his doorway. A visit in these kind of very old houses in Amsterdam are a real adventure to me. Old and new come together and the view from the highest floor is amazing.

 

Dit is een timelapse van een aquarel die een Amsterdamse klant van zijn straat heeft laten maken. Hij staat in de deuropening, rechts. Ik vind het altijd heel avontuurlijk om dergelijke oude Amsterdamse huizen van binnen te zien. Oud en nieuw komen samen en het uitzicht vanaf de bovenste verdieping is geweldig.